Mikroskop cyfrowy 800x

Kolposkop został odnaleziony przez Hansa Hinselmanna w roku tysiąc dziewięćset dwudziestym piątym. Jest wtedy sprzęt do poszukiwania ginekologicznego, który wygląda i obserwuje się podobnie do mikroskopu, czyli dzięki wmontowanym soczewką pozwala odpowiedniemu lekarzowi na głębokie wykonanie badania kobiecych narządów rozrodczych.

Jest on najbardziej skonstruowany po to, żeby badać srom, pochwę, kanalik dolny szyjki macicy oraz samą szyjkę macicy. Narzędzie to powoduje w przeciągu niedługiego okresu, bo tylko kilkorgu minut rozpoznać, czy dany kobiecy organ jest zagrożony chorobą, bądź nie, czy wychodzą na nim jakiekolwiek zmiany nowotworowe, czyli nie zapewne ich śladów. Choroba nowotworowa jest właśnie najbardziej niebezpiecznym ze wszystkich schorzeń. Mimo zaawansowania medycyny w niniejszych czasach, jest ona jeszcze praktycznie nie uleczalna, jeśli zostanie wykryta za późno. Dlatego też oprócz standardowych badań ginekologicznych, jakie nie są w stopniu wykryć wczesnego stadium zmian nowotworowych, rzuca się szereg innych badań, takich jak na przykład cytologię. Jednak jest więc zrozumienie, które wyłącznie w siedemdziesięciu procentach umie wykryć zmiany nowotworowe. Kolposkopia, która wytwarzana jest przy wykorzystaniu narzędzia nazywanego kolposkop jest o moc bardziej efektywna, gdyż daje aż ponad dziewięćdziesiąt procent nadziei na znalezienie nowotworu w początkowym jego stadium. Dlaczego stanowi więc takie ważne? Ponieważ jedynie w początkowej, najmniejszej fazie zmian nowotworowych jest on w stu procentach uleczalny, oraz czym znacznie zaawansowane stadium, tym krótsza szansa pacjentki na życie. Wprowadzani w branży medycyny, oraz lekarze interesujący się tematem ginekologii i nowotworów narządów rozrodczych kobiet przekonują, że warto jest wymieszać obie metody badań, czyli przeprowadzić badanie cytologiczne i badanie przy zastosowaniu kolposkopu. Dalej to faktycznie stu procentową gwarancję szybkiego wykrycia raka i praktycznie pewność jego wyleczenia. Dlatego tak o przeprowadzać badania przynajmniej raz na kwartał.