Kasy fiskalne brukowa

Tłumacze zazwyczaj dokonują przekładów wypowiedzi z języka obcego na język swój i właśnie wybrani spośród nich rozumieją drugi język na tyle dobrze, żeby móc przekładać z języka ojczystego. Niekiedy w trakcie większych konferencji lub spotkań biznesowych potrafi się zdarzyć, iż tłumacze nie reprezentują wszystkich potrzebnych kombinacji językowych. Sytuacja taka że zawierać przykładowo miejsce, kiedy niemiecki tłumacz przekłada wypowiedź niemieckiego prelegenta na angielski, zaś tłumacz języka angielskiego dopiero potem wykonuje tłumaczenie mowy na język zrozumiały dla innych uczestników wydarzenia. Istnieje wtedy technika określana powszechnie mianem relay, czyli tłumaczenie pośrednie przez inny język obcy.

Pod nazwą pivot rozumiany jest tłumacz współuczestniczący w omawianej procedurze, który przekłada dla innych tłumaczy tekst na język zrozumiały dla przyszłych tłumaczy symultanicznych. Tacy tłumacze posiadają prawa do manewru znanego pod tytułem retour, a wtedy szkolenia z języka ojczystego na bieżący język aktywny. Jeżeli mniej znanym językiem jako biernym włada zaledwie sam albo dwóch tłumaczy, to przekładają oni z omawianego języka na prosty język aktywny, który służy następnie jako pivot dla pozostałych szkoli z nowych kabin. Dzięki stosowaniu techniki tłumaczenia pośredniego możliwe są konferencje przy niewielkiej ilości kombinacji językowych oraz pozwala zaoszczędzić środki finansowe.

http://fiskalne-krakow.pl/post/kasy-fiskalne-posnet.html

Wadami metody relay jest i zwiększone ryzyko popełnienia błędu przy szkoleniu z własnego tłumaczenia i znacząca różnica w okresie pomiędzy wystąpieniem mówcy a chwilą usłyszenia ostatecznego tłumaczenia przez użytkowników. Eksperci z biur tłumaczy w Warszawie zauważają, iż może wtedy stanowić wysoko uciążliwe zwłaszcza, kiedy podczas przemówienia prelegent coś gra bądź prowadzi. Przez to pojawia się również niezamierzony efekt komiczny w sytuacji, gdy połowa widowni nagradza mówcę aplauzem, gdyż już usłyszała koniec wystąpienia, z kolei druga połówka publiczności czyni właśnie to samo, aczkolwiek dopiero z opóźnieniem spowodowanym późniejszym odsłuchaniem tłumaczenia na nasz styl.